Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Σπήλαιο - Ιερό Πανός, Μεγάρων.


Πολύ κοντά στην αρχαία Σκυρώνεια διέλευση υπήρχε (υπάρχει σήμερα άραγε;) ένα σημαντικό σπήλαιο για την Μεγαρική ιστορία. Το 1965 έγιναν κάποιες επιφανειακές έρευνες (από σπηλαιολόγους) όπου βρέθηκε μεγάλος αριθμός αξιόλογων αρχαίων αντικειμένων (πάνω από 200 αρχαιολογικα μέρη και αυτά συνελέγησαν μόνο από την επιφάνεια του εδάφους)… Και, έκτοτε κανένας από τις εκάστοτε Δημοτικές Αρχές είτε Αρχαιολογικές Αρχές δεν ενδιαφέρθηκε…..
Όσο κι αν οι σπηλαιολόγοι, τότε, έκαναν σε αυτούς γνωστή την πρότασή τους για την διαφύλαξη του εξαίρετου και μοναδικού από ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος  σπηλαίου της περιοχής των Μεγάρων!
 Ας δούμε όμως μέρος του άρθρου για το τι έγραφε ο σπηλαιολόγος κ. Τζ. Α. Ζερβουδάκης, στο Δελτίο της Ε.Σ.Ε., που έκανε την έρευνα στο σπήλαιο των Μεγάρων: 
Σπήλαιο Μεγάρων  (Αριθ. ...)
Εξερεύνηση και μελέτη υπό του Τζ. ‘Α. Ζερβουδάκη τον Μάρτιο του 1964. Σε αυτή την έρευνα έλαβαν μέρος οι: κ. Κ. Παληκαρόπουλος που πραγματοποίησε την χαρτογράφηση του σπηλαίου και βοήθησαν οι κ.κ. Β Ασλάνογλου, Ε. Θανόπουλος και Ι. Καλαθάς, άπαντες μέλη της Ε.Σ.Ε. Τις δαπάνες μετακίνησης του συνεργείου επειχορήγησε ο Ε.Ο.Τ.
..........
Αναφέρεται παρακάτω για τα ευρήματα:
"Αρχαιολογικά: α) Εις το σημείον Μ ένας μικρός λύχνος, β) εις το Γ. μια τερακότα παριστάνουσα τον θεό Πάνα (είχε και σταλακτιτικήν επένδυσιν), γ) τα υπόλοιπα εις το τέλος του πρώτου κλάδου και εις δύο παρακλάδια: 1 βάσις λυκήθου, 27 τεμάχια διαφόρων εποχών, 4 βάσεις από τερακότες, 17 τεμάχια λύχνων ‘εγχρωμων αγγείων κλασικής εποχής και ένα με διακοσμητικές σφραγίδες, 95 τεμάχια πιθανώς κεραμιδιών, 8 τεμάχια αγγείων με χαρακτήν διακόσμησιν, 72 τεμάχια διάφορα από πήλινα αντικείμενα, 2 αστραγάλοι.
Άπαντα συνελέγησαν επί της επιφάνιας του εδάφους.
Τα ανωτέρω ευρήματα παρεδόθησαν εις τον εκτελούντα χρέη Εφόρου Αρχαιοτήτων Γ’ Περιφέρειας Αττικής κ. Πλάτωνα.
 Ακολουθούν οι φωτογραφίες των αρχαιολογικών ευρημάτων και ιδιαίτερα του κεραμικού αγάλματος του Πάνα που είναι σχεδόν ολάκερος.
 Τα πλήστα των ανωτέρων ευρημάτων (ως π.χ. Τερακότα Πανός, Λύκηθος κ.τ.λ.) ανήκουν κατά τον κ. Πλάτωνα εις τα τέλη του 5ου π.Χ. αιώνος.
Οι λύχνοι (πάντοτε κατά τον κ. Πλάτωνα) ανήκουν εις διαφόρους εποχάς, ευρέθησαν δε και χριστιανικοί τοιούτοι…"
Και τελειώνει το άρθρο ο κ. Ζερβουδάκης .
"ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ:
Το σπήλαιον…… Προτείνομεν, λόγω υπάρξεως εντός του σπηλαίου μεγάλου αριθμού αντικειμένων αρχαιολογικής αξίας, να διασφαλισθή υπό της ενδιαφερόμενης υπηρεσίας.!    


Σημείωση:
Δεν αναρτούμε φωτογραφίες για τον λόγο των αρχαιοκαπήλων…. Καθώς ούτε και τον αριθμό του σπηλαίου της Ε.Σ.Ε., και σε ποιο Δελτίο της υπάρχει το άρθρο με τις φωτογραφίες. Ενώ βρίσκεται από καιρό στα χέρια μας. Οποιοσδήποτε μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας για περεταίρω πληροφορίες…   


Και ρωτάμε απλά, ίσως, με παιδική αφέλεια: Που βρίσκονται σήμερα τα αρχαιολογικά ευρήματα (που παρέλαβε ο κ. Πλάτωνας εκτελώντας τα χρέη του Εφόρου Αρχαιοτήτων της  Γ’ Περιφέρειας Αττικής), από το σπηλαίου των Μεγάρων; 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου