Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΑΡΧΕΣ) ΤΗΣ ΜΕΓΑΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ.
Η γέννηση του Σκεπτικισμού, του Αγνωστικισμού και της θεωρίας της Σχετικότητας εκπηγάζουν, κατά τον Αθανάσιος Α.Τσακνάκης, Φιλόλογο και Θεολόγο, ΚΑΙ μέσα από τη Μεγαρική Σχολή!
Αναφέρει ο Αθαν. Τσακνάκης: Είναι γνωστό και επιβεβαιωμένο το γεγονός ότι ο  Πύρρων υπήρξε οιδρυτής του Σκεπτικισμού, αλλά συχνά αγνοείται – εκούσια ή ακούσια – το γεγονός ότι ο Πύρρων, οι μαθητές, οι οπαδοί  και οι διάδοχοί του υπήρξαν, επίσης, οι
θεμελιωτές τού Αγνωστικισμού και τού Σχετικισμού, γνωστού και με την ονομασία
‘’θεωρία της Σχετικότητας’’. Οι κυριότερες αρχές και των τριών κοσμοθεωριών
εντοπίζονται μέσα στην Μεγαρική διδασκαλία που ο Πύρρωνας και ο Τίμων ανέδειξαν.
Και συνεχίζει:
1. Ο Πύρρων ήταν Ηλείος, γιός τού Πλειστάρχου (δηλαδή καταγόταν από την Ηλεία της Πελοποννήσου, γεννήθηκε στα 360 και πέθανε στα 270 π.Χ.) καθώς εξιστορεί ο Διοκλής. Ο Απολλόδωρος, στα ‘’Χρονικά’’ του, λέει ότι πρωτύτερα ο Πύρρων ήταν ζωγράφος, έπειτα μαθήτευσε στον Βρύσωνα, τον γιό τού Στίλπωνα, όπως αναφέρει και ο Αλέξανδρος στις ‘’Διαδοχές’’ του. Μετά μαθήτευσε και στον Ανάξαρχο, ακολουθώντας τον μέχρι και τους Γυμνοσοφιστές, στην Ινδία, συναναστρεφόμενος ακόμη και τους Μάγους. Φαίνεται ότι εξαιτίας αυτών των εμπειριών επινόησε μία ευγενέστατη φιλοσοφία, εισάγοντας τα είδη της ‘’ακαταληψίας’’ και της ‘’εποχής’’, όπως λέει ο Ασκάνιος ο Αβδηρίτης. Ισχυριζόταν ότι τίποτε δεν είναι ούτε ωραίο ούτε άσχημο…
2. Ο Τίμων ήταν γιός τού Τιμάρχου και Φλιάσιος στην καταγωγή (γεννήθηκε γύρω στο 320 και πέθανε γύρω στο 230 π.Χ.). Νέος έχασε τους γονείς του και ασχολήθηκε με τον δραματικό χώρο και τη σατιρική ποίηση αλλά έπειτα άλλαξε γνώμη, έφυγε για τα Μέγαρα, πηγαίνοντας κοντά στον Στίλπωνα (Στίλπων: διάσημος φιλόσοφος από τα Μέγαρα της Αττικής).
Αφού μαθήτευσε κοντά του, επέστρεψε ξανά στην πόλη του και νυμφεύτηκε. Έπειτα πήγε στον Πύρρωνα, στην Ήλιδα, μαζί με την γυναίκα του, και μαθήτευσε κοντά σ’ εκείνον, μέχρι που απέκτησε παιδιά, από τα οποία το μεγαλύτερο ονόμασε Ξάνθο, τον σπούδασε γιατρό και τον όρισε κληρονόμο τής περιουσίας του. Ο Ξάνθος έγινε επιφανέστατος, όπως αναφέρει και ο Σωτίων στο ενδέκατο βιβλίο του…

Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια και παραρτήματα: Αθανάσιος Α.Τσακνάκης, Φιλόλογος – Θεολόγος
Ξάνθη 2011Το βιβλίο μελέτη του Αθαν. Τσακνάκη βρίσκεται αναρτημένο στη παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση.  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου