Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΜΕΓΑΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

                                           Megarian School - Wiki Article
Η μεγαρική φιλοσοφική σχολή, η οποία άκμασε τους 5ον  - 4ον έως τις αρχές του 3ου π.Χ. αιών.  ιδρύθηκε από τον Ευκλείδη τον Μεγαρέα, έναν από τους σημαντικούς μαθητές του Σωκράτη. Οι ηθικές διδασκαλίες του (αναγνωρίζοντας ένα μόνο καλό) προέρχονται από τον Σωκράτη. Καθώς το οποίο προφανώς σε συνδυασμό με το δόγμα της Ελεατικής φιλοσοφικής σχολής περί των: "Ενότητας", "Ηθικής" και "Λογικής" οδήγησε την συνέχειά της (μετά τον Ευκλείδη) σαν "Εριστική φιλοσοφική σχολή". 
Μερικοί, μάλιστα από τους διαδόχους του Ευκλείδη ανέπτυξαν τη φιλοσοφική λογική σε τέτοιο βαθμό ώστε φαίνεται πως συνεχίζουν σαν μία ξεχωριστή σχολή, γνωστή ως ‘’Διαλεκτική σχολή". Η εργασία της φιλοσοφία τους βέβαια στην "ανατρεπτική Λογική", την "υποθετική Λογική" αλλά και την "προτασιακή Λογική" έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της λογικής στην κλασική αρχαιότητα και στους Ελληνιστικούς χρόνους.
Αναφέρεται όμως ότι όλοι οι φιλόσοφοι της Μεγαρικής σχολής, δεχόντουσαν σαν αρχή τη ‘’Μορφή του Καλού’’ και ότι ‘’το καλό είναι ένα, αν και καλείται με πολλά ονόματα π.χ. μερικές φορές σοφία, κάποιες φορές Θεός, και μερικές φορές λόγος" και ότι "η αντίθεση με το καλό δεν έχει καμία υπόσταση στη πραγματικότητα."
Ο Ευκλείδης ήταν μαθητής του Σωκράτη, αλλά από πολλούς αρχαίους ιστορικούς αναφέρεται επίσης ως τον διάδοχο των Ελεατών , ως εκ τούτου, η φιλοσοφία του, θεωρήθηκε σαν μια συγχώνευση της Ελεατικής και της Σωκρατική σκέψης. Έτσι, φαίνεται ότι η ιδέα των Ελεατών, "ΤΟ ΕΝΑ" ταυτίστηκε απόλυτα με τη σωκρατική "ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ’’. Ενώ το αντίθετο του ΚΑΛΟΥ θεωρήθηκε από τον Ευκλείδη ως ανύπαρκτο. Ωστόσο, η έμφαση της σκέψης του, δεν είναι "σε είναι", αλλά προς το καλό, και η ιδέα πως ό,τι είναι αντίθετο με το καλό δεν υπάρχει, απορρέει από την κατανόηση της ενότητας του αγαθού.  Αυτό το θέμα είναι συνήθως Σωκρατική σκέψη. Τούτο που έχει σημασία είναι όμως η "καλή ηθική" και η θέληση του καλού πρόσωπου για να προσπαθήσει προς την κατεύθυνση αυτήν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου